WELKOM

GEEN OVERLAST in BILZEN EN HOESELT
overlast in Beverst, Diepenbeek en Hoeselt...

Ecopower blijft proberen. Vier windmolens waren niet gelukt, laten we het dan nu maar met 2 proberen.

Ecopower plant opnieuw een ‘windmolenproject’ ‘langs de E313’
Volgens hun website zullen ze 200 meter hoog zijn.

Meer info : 20220111_Bilzen_informatiedossier_website

200 meter hoge windmolens die allerlei overlast creëren. Slagschaduw, geluid ,

nadelig voor biotopen en gezondheid van mensen en waardevermindering woningen en grond, . En vooral, het is NIET in een landbouwgebied. Het zal tussen de woningen zijn !!!

“Hoeselt plant zelfs een windturbine van 200 meter hoogte op een afstand van 400 meter van de lagere school, bibliotheek en OLV plein”. Maar deze windturbine ligt ook dicht bij de nieuwe wijk in Merem !

Houd er ook rekening mee dat als er één windmolen wordt vergund, dit voor meerdere bedrijven een vrijgeleide zal zijn om nog veel meer turbines naast de E313 te willen bouwen.

UPDATE 01.08.2022  : ECOPOWER dient opnieuw een wijziging in voor nog grotere wieken (138 meter rotordiameter). Dus nog meer overlast mogelijk. Meer info.

“We hebben niets tegen groene energie, maar wel op de juiste plaats”
overlast in Beverst, Diepenbeek en Hoeselt...

2 windmolens van 200 meter hoogte in woongebied (Aspiravi wil ook subsidie geld !)

Naast de 4 windmolens van Ecopower plant Aspiravid op EXACT dezelfde locatie een ‘windmolenproject’ ‘langs de E313’
Zij gaan voor 2 windmolens. Dit is dus een overlappend project. Ze houden zelfs geen rekening meer met elkaar maar het lijkt erop dat ze allemaal niet het beste voor het mileu willen maar het beste voor hun eigen winst.

Meer info: https://www.aspiravi.be/nl/onze-projecten/wind-op-land/belgie/bilzen-e313 

Houd er ook rekening mee dat als er één windmolen wordt vergund, dit voor meerdere bedrijven een vrijgeleide zal zijn om nog veel meer turbines naast de E313 te willen bouwen.

“We hebben niets tegen groene energie, maar wel op de juiste plaats”
overlast in Beverst, Diepenbeek en Hoeselt...

4 windmolens van 200 meter hoogte in woongebied (en er komen er nog... !)

Ecopower plant opnieuw een ‘windmolenproject’ ‘langs de E313’
Volgens hun website zullen ze 200 meter hoog zijn.

Daarnaast stellen ze
“We ontwikkelen dit windproject in de gemeenten Bilzen en Hoeselt. De turbines staan op een lijn in landbouwgebied en sluiten aan bij de E313″

Waar en wanneer? zie : https://www.hoeselt.be/nl/nieuws/infoavond-windproject-bilzen-hoeselt

200 meter hoge windmolens die allerlei overlast creëren. Slagschaduw, geluid ,
nadelig voor biotopen en gezondheid van mensen en waardevermindering woningen en grond, . En vooral, het is NIET in een landbouwgebied. Het zal tussen de woningen zijn !!!

Het lokale bestuur in Hoeselt is wel verdeeld over de komst van een appartementsblok van 4 verdiepingen  (16meter) in het centrum, maar vindt 8 windmolens van 200 meter hoogte geen probleem. U dient het als burger hier zelf voor uw leefomgeving en gezondheid op te nemen… Natuurlijk ligt dat op de rand van Hoeselt en Bilzen en liggen ze daar niet van wakker.

“Hoeselt plant zelfs een windturbine van 200 meter hoogte op een afstand van 400 meter van de lagere school, bibliotheek en OLV plein”

Het zuiver coöperatieve windproject draagt bij tot de klimaatdoelstellingen van de gemeenten Bilzen en Hoeselt die beiden het Burgemeestersconvenant ondertekenden en in hun klimaatactieplannen de ambitie uitten om de CO2-uitstoot op het grondgebied tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen door een betere energie-efficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare-energiebronnen.”

Het zijn net de burgervaders die eerst toestemming geven dat er bouwgronden voorzien worden in landbouwgebied , die dan daarna zeggen dat het daar de beste plaats is; als het maar niet in te dicht bij het centrum komt.

Er zijn zelfs stemmen die zeggen : dat ligt toch langs de E313 die zijn dat toch gewoon met het geluid van de autosnelweg. Wat velen NIET weten is je geluid moet optellen. Maw :  geluid versterkt elkaar. Dus geluid van de autosnelweg moet je optellen bij geluid dat  windmolens maken.

Houd er ook rekening mee dat als er één windmolen wordt vergund, dit voor meerdere bedrijven een vrijgeleide zal zijn om nog veel meer turbines naast de E313 te willen bouwen.

“We hebben niets tegen groene energie, maar wel op de juiste plaats”

WELKE OVERLAST ? JULLIE OVERDRIJVEN!En er is nog een tweede project gepland door JM recycling voor nog x aantal windturbines aan de andere kant van de E313 !!

Ook nu weer in samenspraak met Gemeente Hoeselt. Bedankt "burgervader" en schepenen !


Opmerkelijk

Ervaring leert dat lokale besturen het in deze kwestie niet opnemen voor het behoud van het karakter van hun gemeente. Zij tonen ook geen interesse in de schadelijke gevolgen die deze windturbines voor hun burgers hebben.

Vlarem

De huidige Vlarem-wetgeving en berekeningswijze die de overheid hanteert stamt uit 1996 en werd geschreven op vroegere kleine windmolens, en is met regelmaat zelfs nog versoepeld specifiek voor windturbinegeluid.

Momenteel plaatst men echter factor 2 tot 3x grotere industriële windturbines van 200m hoogte, vaak nog dichter bij bewoning dan de kleintjes van vroeger !

Buitenland

In Beieren (Duitsland) maar ook in Polen en Finland hanteert men als politiek compromis tussen de sector en de burger de “10 maal de (tip)hoogte” regeling.

Gaat het om 200 meter hoge turbines dan betekent 10 maal de hoogte dat de minimumafstand van de windmolen tot uw huis minstens 2 km dient te bedragen.

De enige succesvolle manier om zich te verzetten tegen deze windturbines is daarom juridische stappen ondernemen. Dat deden we in het verleden met succes en dat zullen we blijven doen. Dit kost echter geld. Wilt u ook daarom niet aan de zijlijn toekijken hoe men voor het winstbejag van enkelen de leefomgeving van talloze bewoners voorgoed vervuilt ? Dan kan u ons steunen

Over ons

Geen Overlast in Bilzen en Hoeselt

10 jaar geleden probeerden we via gesprekken met lokale politiek, maar ook met provincie en zelfs ministers aan te tonen dat windmolens op een dergelijke korte afstand van woningen niet wenselijk is.

Ondanks de meer dan duizend handtekeningen onder petities, ondanks de vele gesprekken, ondanks een dossier dat we samen opstelden met informatie werd er niet geluisterd, en werden we monddood gemaakt met NIMBY (Not In My Back Yard).

Er zat niets anders op dan dit juridisch aan te vechten. 10 jaar later stelt het gerecht ons in het gelijk. De aanvraag voor meer dan 14 windmolens in de buurt van de Nederstraat, Kleistraat en Paneelstraat werden geweigerd. 

Maar er wordt veel geld verdiend met subsidies. Dus probeert men nu opnieuw.  Daarom hebben we uw steun nodig om ook deze nieuwe aanvraag aan te vechten. Want dat is het  enige wat ons als burger in staat stelt om ons te verzetten tegen de waardevermindering, geluidsoverlast, slagschaduw en impact op leefkwaliteit van mens en natuur. Opnieuw ! 

VZW Geen Overlast voert al 10 jaar met succes strijd tegen de komst van windturbines in onze buurt. 

Niet alleen tegen het project zoals het vandaag wordt voorgesteld voor turbines ten noorden van de E313. Maar wat men er u niet bij vertelt, is dat er ook plannen zijn voor nog eens vier turbines ten zuiden van de E313.

Voor alle duidelijkheid: niemand is tegen het opwekken van groene stroom, maar het inplantingsbeleid voor windmolens in België is veel te laks en houdt geen rekening met uw gezondheid. 

Over de gehele wereld ervaart men reeds vergelijkbare overlast van windparken tot op kilometers afstand daarvan. In België worden ze vaak tot op 200 a 250 meter geplaatst, dan is het wel te verwachten dat de benadeelde omwonenden zich verenigen en terecht van zich laten horen.

Slagschaduw, geluidshinder (cumulerend met de snelweg), een voorgoed veranderend landschap,  het landelijke karakter van onze gemeente dat verdwijnt en de waarde van onze woningen die daalt, het zijn de lasten die men bij overheden en bedrijven wegwuift, maar waarvan in de ons omringende landen de bewijzen reeds wetenschappelijk worden aangetoond. 

SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF

Over welke overlast gaat het

Er zal allerlei overlast zijn. En voor iedereen gaat dit anders zijn. En zal dit mogelijk ook anders ervaren. Maar er zijn voldoende getuigenissen en dit is wat je mag verwachten volgens hen en volgens studies

Problemen

  • Slagschaduw
  • Geluidshinder
  • Gezondheidsproblemen (zie studies+ons dossier)
  • Aantasting biotoop
  • Waardevermindering woningen en grond
  • Landschapsvervuiling
  • ….

Oplossing

Voorkomen. Op verschillende plaatsen hebben ze besloten te laten gebeuren en te reageren achteraf. Maar dan is het te laat. Je kan bijvoorbeeld klacht indienen tegen geluidshinder of slagschaduw. Maar dit dient officieel te gebeuren. Je dient studiebureau in te schakelen en advocaten om dit aan te vechten en te bewijzen. Dit kan jaren duren. Ondertussen zit je met het probleem… Ter info: de vorige projecten in Bilzen en Hoeselt waren gepland in 2010 ! 

Deze straten zullen geimpacteerd zijn in meer of mindere mate

De volgende straten in Bilzen, Diepenbeek en Hoeselt, zullen het
meeste hinder ondervinden en bevinden zich vermoedelijk binnen een straal van 1500meter : 
aanlofstraat|acasialaan|ambachtsstraat|asbornestraat|beekstr
aat|bentstraat|beverststraat|bilzerstraat|bivelenveld|bivelenwe
g|blindestraat|brandbriefkuisstraat|brobosstraat|broekem|daal
straat|Damerstraat|demerwal|dennenstraat|Eikenbosstraat|eik
enlaan|elshouterbosstraat|elzenstraat|gansbeekstraat|grendel
baan|groenstraat|haakstraat|hanterstraat|hasseltsestraat|hert
enweg|hertenweg|holt|hombroekstraat|hoogbrugstraat|hospita
alstraat|Hulterhofstraat|hulterveldstraat|hustemanstraat|indust
rielaan|jachtstraat|kampveldweg|kapelstraat|kattenweidelaan|
keistraat|kleinewijs|kleinveld|kleistraat|korenstraat|kortebosstr
aat|kraailingenveld|kukkelbosstraat|laakstraat|laarstraat|leenv
eldstraat|leeuwerikenstraat|leeuwerikstraat|melleveldstraat|m
erem|meremweg|merodestraat|molenstraat|mortelsstraat|mug
genbergstraat|nederstraat|nieuwstraat|ons verlangenstraat|op
kom|oude baan|oude nederbaan|oude straat|Oude Tongersestraat|overbosstraat|paneelstraat|parklaan|pasweg|paterdamiaanstraat|populierenstraat|proefbosstraat|pruinveld|raafstraat|rehagenstraat|reitje|romershovenstraat|rooi|rooierweg|rooierweg|rootstraat|solveldstraat|speelbosweg|spoorstraat|spoorwegstraat|spurkerweg|stlambertuslaan|stmartinusstraat|stationlaan|tackebosstraat|tipstraat|tongersestraat|veldstraat|verbindingslaan|vereveldstraat|vijverstraat|vogelzangstraat|wagenstraat|watertorenweg|wiesveldlaan|wijerstraat|wijsstraat|zeepstraat|zonhoevestraat|….

Wat probeerden we al ?

Reeds geprobeerd in het verleden

We voerden gesprekken met lokale besturen , de provincie, zelfs met de bevoegde ministers. Het enige wat ze zeggen is dat we aan het milieu moeten denken. Zelfs een petitie van meer dan 1000 handtekeningen maakten op de provincie geen indruk

Samen met heel wat buren staken we de koppen bij elkaar en zochten we allerlei informatie op. Dit resulteerde in een lijvig dossier waarin bezorgdheden en studies verzameld werden. Hier werd helaas niets mee gedaan.

Interesse in het dossier ?  Hou er wel rekening mee dat dit in 2013 gemaakt werd. Bekijk hier het dossier 2013.

Uiteindelijk bleef er ons niets anders over dan deze 2 projecten aan te vechten. 14 windmolens in de buurt van onze woningen zou onleefbaar zijn. Na 10 jaar strijden kregen we gelijk van de rechtbank. Helaas is er veel winst te halen dus proberen ze opnieuw in de hoop dat we opgeven omdat dit allemaal veel geld kost.

Hoe zit het met...

Grondeigenaars worden verleid met interessante huurbedragen.. De vergoeding aan de grondeigenaren, de huur voor een stukje grond voor een windmolen bedraagt doorgaans:
tot 14.000 euro per jaar in Wallonië
tot 20.000 euro per jaar in Vlaanderen
tot 40.000 euro per jaar in Nederland
tot 100.000 euro per jaar in Duitsland
 
Lijkt interessant maar wat ze niet beseffen is dat de afbraakkosten na de huurperiode voor hen zal zijn waardoor ze zelfs mogen bijleggen aldus deze website.
Groen zijn,  betekent niet in Vlaanderen haastig de laatste lokale natuur vernietigen om maar een procent ‘groene’ windenergie te kunnen opwekken.
 
Groen doen,  (niet alsof) is waarschijnlijk respectvol met de natuur omgaan en vooral onze levenstijl aanpassen.
 
Groen worden,  doet men van het gebrek aan debat in de media op basis van objectieve cijfers en andere relativerende informatie en het terecht strijden tegen milieuproblemen elders maar tegelijkertijd het negeren van de aantasting van de natuur en biodiversiteit in eigen land, door de implementatie van een zeer laag performant energiesysteem met een extreem groot ruimtebeslag daar waar juist meer bomen een belangrijker taak betreffende het klimaat zouden kunnen vervullen.
 
Mondiaal een paar procent minder korte verplaatsingen met het vliegtuig staat qua CO2 mogelijk gelijk aan het plaatsen van een miljoen windturbines.

CO2

Windturbines zouden CO2 besparen, dat lijkt op het eerste gezicht logisch maar elke ton bespaarde CO2 levert groenestroomcertificaten op, ofwel emissierechten.

Die worden steeds goedkoper en op de beurs meteen verhandeld aan bijvoorbeeld de bruinkoolcentrales in Polen en elders. Netto gaat er in Europa dus weer precies evenveel CO2 de lucht in, om bijvoorbeeld Duitsland met bijna 30.000 windmolens en gesloten kerncentrales van elektriciteit te voorzien, wanneer het ook daar 3/4 van de tijd niet genoeg waait… 
De marktwerking zorgt voor een balans van vraag en aanbod, het netto positief effect op de Europese CO2-uitstoot is vrijwel nul.
 
Is het dan wel zoveel geld en overlast waard om al die bijkomende windturbines maar te blijven zetten tussen de Vlaamse woongebieden?
Het is toch evident dat het dichtbevolkte België mischien wel samen met Zwitserland het meest ongeschikte land is voor de uitbouw van juist windenergie?
 
Gaat het om CO2, het klimaat of alleen om subsidies? Windmolens of winstmolens ?

HELP ONS OM DE OVERLAST TEGEN TE GAAN

BERLIJN – In plaats van het pijlsnel plaatsen van meer windmolens voor duurzame energie pleit de Duitse bewindsman Peter Altmaier voor een pas op de plaats. De federale minister van Economische Zaken (CDU) wil een minimale afstand van windmolens tot woonhuizen van duizend meter. Dit maakt het moeilijker om aan de internationale klimaatafspraken van Parijs te voldoen en brengt de branche in het nauw.

bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/883125561/duitse-rem-op-windmolens