Ecopower en gemeente Hoeselt plannen vier 200 meter hoge windturbines nabij lagere school !

Gisterenavond was er een infoavond van Ecopower. En naar traditie doen ze dat niet in de betrokken gemeente maar plannen ze dit infomoment op een veilige afstand om toch maar niet teveel volk te krijgen. Gelukkig hebben we als actiecomité toch wel wat volk verzameld.

Maar gisterenavond op infomoment Ecopower werd nog maar eens duidelijk hoe GROOT deze windturbines zijn en hoe dicht bij ze bij de woonkernen ingepland staan. Wetende dat het buitenland normen gehanteerd worden waarbij ze de tiphoogte x 10 vermenigvuldigen, zou dit voor een 200 meter hoge windturbine 2km moeten zijn. Wat betekent dat er in Hoeselt en Bilzen gewoon geen plaats voor is…. Vreemd dat de gemeente Hoeselt achter deze plannen lijkt te staan.

Gisterenavond werd dit aangekaart bij ecopower en enige reactie was ‘we voldoen aan de wettelijke normen’.

De zogenaamde wettelijke normen dateren van toen windmolens veel kleiner waren en toen ook al overlast veroorzaakten !

Maar op het plan zag je ook dat Windturbine 4 op een afstand van 400 meter van de lagere school komt te liggen. Zie afbeelding.