Zuhal Demir “Sommige windturbines stonden dicht bij de woonwijk Caetsbeek” (nvdr. lag op 400 meter afstand).

Er komen dan toch geen 22 windmolens extra in Genk-Zuid. Die moesten stroom leveren voor 50 000 gezinnen. Maar de Vlaamse regering heeft 16 aanvragen geweigerd.

“Sommige windturbines stonden dicht bij de woonwijk Caetsbeek, en dan is het belangrijk dat de geluidshinder beperkt is”, zegt minister van Omgeving Zuhal Demir. Het is belangrijk dat je rekening houdt met de impact op de buurtbewoners. “Andere windmolens stonden dan weer dicht bij een natuurgebied, het Munsterbos. Soms was er ook sprake van veiligheidsaspecten. De normen zijn er, dus moeten we die volgen. En daarom hebben we 16 windmolens niet vergund.”

bron: https://radio2.be/limburg/slechts-6-in-plaats-van-22-nieuwe-windmolens-op-genk-zuid-zegt-minister-zuhal-demir